Obchodný partner

Cash club

Cash Club

Program vernostného klubu montážnikov má za cieľ priniesť vám spokojných zákazníkov a primerané zisky.

cash club
Viac Menej
Guide Commerciali

Obchodne vedenie

Platforma s blogmi umožní vám a vašim zákazníkom dozvedieť sa viac o novinkách z vášho trhu, zoznámiť sa s kolegami z rôznych miest a zároveň poskytuje fórum na vyjadrenie vašich skúsenosti a názorov.

Pozrite si video príručky o tom, ako zlepšiť svoje predajné schopnosti vo vzťahu k zákazníkovi. Hoci sú robené zábavnou formou, sú založené na technikách predaja svetoznámeho profesora Roberta Cialdiniho.

Guide Commerciali
stock partner

Stock Partner

Stock Partner – bezkonkurenčný partner počas krízy

Dakea podporuje svojich predajcov kompletným a bezkonkurenčným sortimentom služieb od riadenia zásob po 100% bezrizikové riešenie sell & pay.

stock partner
Viac Menej