Montáž vždy závisí od konkrétnej situácie. Je potrebné si položiť otázku, či sa produkt bude montovať do novej budovy, ktorá ešte nemá ani strechu ani vnútorné priečky, alebo sa montáž uskutoční do obývaného podkrovia?

Ide o dom so škridlami alebo so storočnou bridlicovou strechou? Rôzne strešné krytiny si vyžadujú rôzne lemovanie a to si zase vyžaduje rôzne spôsoby montáže.

Nad strešné okno vždy odporúčame osadiť ochranu pred snehom, ktorá zabráni trvalému poškodeniu. 

Inštalácia strešného okna s lemovaním (KSF)

Inštalácia strešného okna s lemovaním (KTF)

Inštalácia strešného okna s lemovaním (KUF)

Odstránenie nosného latovania

1 A.

Odstránenie nosného latovania

Odstráňte nosné latovanie za účelom zväčšenia priestoru ohraničeného rámom okna.

1 B.

Otvor v streche musí byť aspoň o 6 cm širší a 12,5 cm (pri škridlovej streche) vyšší než vonkajšia veľkosť okna.

2 A.

Vyrezanie podkladu

Vyrežte podklad strešnej krytiny.

3 A.

Upevnenie podkladu

Podklad môžete upevniť kovovými skobami.

3 B.

Odrežte prebytočnú časť podkladu.

4 A.

Pripevnite nosné latovanie

Určte správnu výšku osadenia okna (len u škridlových striech).

4 B.

Pripevnite nosné latovanie, ktoré bude podopierať rám okna.

4 C.

Nosné latovanie musí byť vyrovnané a umiestnené 8 cm nad škridlami.

5 A.

Upevnenie podkladu

Pripevnite nosné latovanie, ktoré bude podopierať hornú časť rámu okna, a opätovne upevnite podklad.

6 A.

Vyberte krídlo okna z rámu

Pred montážou okenného rámu je potrebné vysadiť okenné krídlo. Otvorte okenné krídlo. Plynovú pružinu odmontujete jemným potlačením skrutkovačom (len KHV).

7 A.

Umiestnenie konzol

Odistenie otočného závesu: Nájdite a uvoľnite zámkovú konštrukciu v obidvoch otočných závesoch (budete počuť kliknutie) a vyberte krídlo z rámu.

Po uvoľnení otočného závesu opatrne oddeľte okenné krídlo a odložte ho nabok na bezpečné miesto.

7 B.

Priložené konzoly upevnite skrutkami.

Umiestnenie materiálu IFC

8 A.

Umiestnenie materiálu IFC

Z materiálu IFC odstráňte papierovú pásku a umiestnite ho na vonkajšiu stranu rámu! Pozorne skontrolujte správne umiestnenie v rohoch a pozdĺž okrajov!

8 B.

Rohy upevnite vopred naneseným lepom.

9 A.

Montáž rámu

Rám (spolu s upevnenými konzolami) opatrne prevlečte cez otvor. Umiestnite ho na nosné latovanie.

10 A.

Skontrolujte nastavenie rámu do roviny

Ak je rám v rovine, upevnite spodné konzoly.

11 A.

Posledná kontrola nastavenia roviny

Okenné krídlo umiestnite naspäť do rámu a skontrolujte správne otváranie a zatváranie okna.

11 B.

Znovu namontujte plynové pružiny (len Dakea Best)

11 C.

Skontrolujte medzery pri zatvorení okenného krídla, aby ste sa uistili, že rám je správne zasadený.

11 D.

Ak sú vertikálne medzery rovnobežné a rovnobežná je aj spodná medzera v mierne otvorenej pozícii, rám je správne zarovnaný a môžete upevniť horné konzoly.

11 E.

Na podvihnutie konzoly v prípade nerovnej krokvy slúži plastový klin.

11 F.

Všetky konzoly upevnite skrutkami.

12 A.

Vyberte okenné krídlo!

Skôr než budete pokračovať v montáži, znovu vysaďte okenné krídlo. Dbajte na to, aby ste na všetkých otočných závesoch zatlačili zaisťovacie kolíky. Pri posune otočných závesov podoprite okenné krídlo a opatrne umiestnite do podstrešného priestoru.

Pripojenie produktu RUC

13 A.

Pripojenie produktu RUC

V prvom rade je potrebné upraviť RUC podľa horných rohov rámu.

13 B.

RUC je nutné natiahnuť okolo celého rámu.

13 C.

Skobami pripevnite RUC k vonkajšiemu rámu.

13 D.

Hornú časť produktu RUC je potrebné pripevniť pod existujúce strešné podloženie. Pokiaľ sú na streche krížové podpery, musí byť odstránená časť nosného latovania, aby bolo možné zasunúť odvodový kanál dažďovej vody a produkt RUC na miesto. Vyrežte existujúce podloženie nad krokvou, aby bolo možné zasunúť hornú časť produktu RUC.

13 E.

Uvoľnite nosné latovanie pod rámom (alebo z neho vytiahnite klince), aby ste podeň mohli zasunúť produkt RUC.

13 F.

Pri upevňovaní bočných strán skontrolujte výrez a pevné upevnenie okolo nosného latovania.

13 G.

Upevnenie spodného lemovania

14 A.

Upevnenie spodného lemovania

Upevnite diel spodného lemovania k rámu.

14 B.

Vložte spodné oplechovanie.

14 C.

Rukou zatlačte a vytvarujte manžetu podľa kontúr strešnej krytiny. Ak je to potrebné, na urovnanie a tvarovanie manžety opatrne použite gumové kladivo.

15 A.

Vloženie bočného lemovania

Vložte diely bočného lemovania.

15 B.

Skontrolujte, či diel bočného lemovania správne zapadá do spodného dielu lemovania. Bočné strany upevníte ohnutím voľných častí na spodnej strane.

15 C.

Bočné diely lemovania pripevnite k nosným latám pomocou priložených upevňovacích spôn.

16 A.

Vloženie dielov bočného oplechovania

Vložte diely bočného oplechovania.

16 B.

Upevnite diely bočného oplechovania pomocou priložených skrutiek.

17 A.

Vloženie horného oplechovania

Vložte horné oplechovanie, upevnite ho priloženými skrutkami.

18 A.

Upevnenie horného lemovania

Upevnite diely horného lemovania. Musia presne priliehať k existujúcemu dielu horného oplechovania okna.

18 B.

Diely horného lemovania pripevnite pomocou voľných častí na dieloch bočného oplechovania.

19 A.

Spätné umiestnenie škridiel na bočnú stranu

Škridle umiestnite naspäť. Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste mali medzi ohnutou penou a spojmi škridiel medzeru, odporúčame nad každou škridlou penu rozrezať.

20 A.

Kontrola priliehania škridiel

Je možné, že na jednej strane rámu bude nutné škridle zrezať za účelom zabezpečenia presného priliehania. Skontrolujte, či sú medzery v hraniciach odporúčanej tolerancie. (30 až 60 mm po stranách, 60 až 150 navrchu).

21 A.

Vloženie okenného krídla do rámu

Okenné krídlo vložte späť do rámu.

21 B.

Upevnite plynové pružiny (len Dakea Best)

22 A.

Práca je hotová

A je to! Práve ste si namontovali strešné okno.

hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden