Záruka

Záruka

Predĺžte si záruku

Váš zákazník si nájde v balení každého okna potrebné informácie na bezplatnú registráciu na získanie 20-ročnej záruky.

Všetko, čo majiteľ domu potrebuje, je obsiahnuté v obálke, ktorá je prilepená na okne hneď vedľa vašej.

Majiteľovi domu pripomeňte, aby využil túto možnosť a ponúknite mu pomoc, pokiaľ by ju potreboval.

Neváhajte a sami zaregistrujte zákazníka  na získanie 20-ročnej záruky. Potrebujete len identifikačné číslo okna, ktoré je na výrobnom štítku, spolu s údajmi o vašom zákazníkovi.

V tomto prípade nezabudnite zaslať zákazníkovi vytlačený formulár prevoditeľnej záruky.

Takto dodáte fantastickú pridanú hodnotu k vašim montážnym službám tým, že máte možnosť bezplatne ponúknuť  rozšírenú a prevoditeľnú záruku, čo vás navyše oprávňuje čerpať hotovosť z klubu Cash Club.

Zistite, ako získate odmenu Dakea Cash Club a iné výhody!

Viac podrobností nájdete na našej stránke Dakea.net