Kombi lemovanie pre ploché krytiny

Tabuľka s rozmermi

  Kombi lemovanie pre ploché krytiny (SCX)

  Vhodné na montáž viacerých okien vedľa seba alebo nad sebou.

  Strešný materiál:

  Prírodná bridlica, umelá bridlica, asfaltové šindle, krytinová lepenka, bitúmen atď. Nekompatibilné s krytinami so stojatou drážkou.

  Diely závisia od typu inštalácie.

  Príslušenstvo pre väčší komfort
  Príslušenstvo na jednoduchú montáž
  0