Kombi lemovanie pre ploché krytiny

Tabuľka s rozmermi

 • SCX C2A
 • SCX C4A
 • SCX C6A
 • SCX F4A
 • SCX F6A
 • SCX M4A
 • SCX M6A
 • SCX M8A
 • SCX M10A
 • SCX P6A
 • SCX P8A
 • SCX S6A
 • SCX S8A
 • SCX U4A
 • SCX U8A

Kombi lemovanie pre ploché krytiny (SCX)

Vhodné na montáž viacerých okien vedľa seba alebo nad sebou.

Strešný materiál:

Prírodná bridlica, umelá bridlica, asfaltové šindle, krytinová lepenka, bitúmen atď. Nekompatibilné s krytinami so stojatou drážkou.

Diely závisia od typu inštalácie.

Príslušenstvo pre väčší komfort
Príslušenstvo na jednoduchú montáž
0