Lemovanie pre plochú krytinu s jednodielnym bočným prvkom

Tabuľka s rozmermi

 • KLS C2A
 • KLS C4A
 • KLS C6A
 • KLS F4A
 • KLS F6A
 • KLS M4A
 • KLS M6A
 • KLS M8A
 • KLS M10A
 • KLS P6A
 • KLS P8A
 • KLS S6A
 • KLS S8A
 • KLS U4A
 • KLS U8A

Lemovanie pre plochú krytinu s jednodielnym bočným prvkom (KLS)

Vhodné na plochú krytinu do 8 mm (maximálna celková hrúbka je 16 mm).
Strešný materiál:
Prírodná bridlica, umelá bridlica, asfaltové šindle, krytinová lepenka, bitúmen atď.
Nekompatibilné s krytinami so stojatou drážkou.
Diely:

• Horný diel

• 2x bočný diel

• Spodný diel

• Drenážny žľab

Príslušenstvo pre väčší komfort
Príslušenstvo na jednoduchú montáž
0