majiteľov domov

11 NAJČASTEJŠÍCH PROBLÉMOV STREŠNÝCH KRYTÍN (A ICH RIEŠENIA)

Spoločnosť Dakea dennodenne pracuje s profesionálnymi pokrývačmi a počas svôjho pôsobenia si osvojila množstvo trikov. Prinášame vám 11 najčastejších problémov strešných krytín, s ktorými sa môže majiteľ domu, a teda aj pokrývač, stretnúť, a ako ich môžeme riešiť. Každý z nich sme doplnili o pokyny pre majiteľov domov a pre pokrývačov.

11 najčastejších problémov strešných krytín:

 1. Chybná inštalácia strechy
 2. Poškodenie vlhkosťou a vodou
 3. Škody spôsobené stromami (a extrémnym počasím)
 4. Nahromadenie vody
 5. Problémy s podbitím
 6. Diery a prenikania
 7. Problémy s izoláciou
 8. Vetranie
 9. Zmršťovanie membrány
 10. Zablokované odvodnenie
 11. Údržba

 

1. CHYBNÁ INŠTALÁCIA STRECHY

Ak ste majiteľom domu a po inštalácii novej strechy spozorujete zatekanie alebo prievan, pravdepodobne ide o problém s jej inštaláciou. Príklady zahŕňajú napr.: nesprávne upevnenie škridiel, čo by mohlo viesť k ich odfúknutiu počas silného vetra; nesprávne umiestnenie škridiel, čo by mohlo viesť k vniknutiu vody do konštrukcie strechy a spôsobiť jej poškodenie.

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Vždy si vyberte renomovanú pokrývačskú spoločnosť, ktorá bude vykonávať práce na vašom dome.

Riešenie: Ak si všimnete problémy krátko po výmene alebo inštalácii strechy, kontaktujte zhotoviteľa a požiadajte ho, aby situáciu skontroloval. Ak je chyba na ich strane, zvyčajne ju opravia bezplatne.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Zabezpečte, aby ste vy a vaši pokrývači mali najnovšie školenia a aby všetci pomocníci alebo neskúsení pracovníci mohli asistovať skúsenejšiemu členovi tímu.

Riešenie: Ak sa na vás obráti zákazník, ktorý si všimol problém, pozorne si ho vypočujte a zareagujte. Je prirodzené, že sa občas niečo prehliadne, ale včasné odstránenie problému je nevyhnutné v záujme toho, aby bol zákazník s vašimi službami stále spokojný.

Ak si nemyslíte, že záležitosť je naliehavá, a máte riešenia s vyššou prioritou, vysvetlite zákazníkovi, prečo situácia nie je naliehavá (napríklad nespôsobí žiadne trvalé škody), a uistite ho, že ju vyriešite – najlepšie je, ak sa vám podarí dohodnúť aj presný termín.

Späť na začiatok

2. POŠKODENIE VLHKOSŤOU A VODOU

Poškodenie vlhkosťou a vodou je v skutočnosti príznakom iných problémov, ale je to najčastejší príznak! Ak sa nachádza v hornej časti domu alebo jednoznačne súvisí s odtokom vody, je to znamenie, že niečo nie je v poriadku so strechou a/alebo súvisiacimi časťami. Niekedy to môžu byť vlhké škvrny objavujúce sa na stenách podkrovia alebo okolo odtokových rúr. Inokedy to môžu byť skutočné kvapky vody!

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Správna údržba strechy tomuto problému pomôže predísť, ale nie vždy je možné zachytiť všetko. Zabezpečte pravidelné čistenie strechy a odtokových rúr. Požiadajte odborníka o kontrolu strechy aspoň raz za niekoľko rokov alebo po každom extrémnom výkyve počasia, aby ste sa uistili, že nedošlo k poškodeniu. Pomôže to zabrániť akýmkoľvek dlhodobým škodám spôsobeným vodou.

Riešenie: Ak si všimnete poškodenie, o ktorom si myslíte, že pravdepodobne pochádza zo strechy, kontaktujte bez zbytočného odkladu vášho pokrývača. Ak sa dopustí nahromadenie vody, môže to viesť k vážnejším (a drahším!) škodám.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Môžete zaviesť vernostný program, v rámci ktorého by ste kontaktovali predchádzajúcich zákazníkov určitý počet rokov po inštalácii ich novej strechy, aby ste sa uistili, že nedošlo k poškodeniu, ktoré by mohlo viesť k vniknutiu vody do budovy. Inšpekciu by ste mohli ponúknuť za zníženú cenu alebo zadarmo, najmä ak je pravdepodobné, že povedie k väčšiemu množstvu opravných prác.

Riešenie: Samozrejme, všetky oznamy o poškodení vodou musíte brať vážne, pretože môžu spôsobiť trvalé problémy s nehnuteľnosťou. Najskôr skontrolujte najčastejšie príčiny, ako sú chýbajúce alebo uvoľnené škridly, poškodené podbitie atď.

Späť na začiatok

3. ŠKODY SPÔSOBENÉ STROMAMI

Škody spôsobené stromami sú mimoriadne častou príčinou problémov so strešnou krytinou. Stromy sa môžu zlomiť na strechu, ale aj konáre sa môžu dlhodobo trieť o škridly a opotrebovať ich vrchnú ochrannú vrstvu.

 

Trees above roof tops

 

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Udržujte všetky stromy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vášho pozemku, vhodne orezané, najmä pred zimou, keď sa poveternostné podmienky často zhoršujú. Dávajte si pozor najmä na konáre, ktoré začínajú vyrastať nad strechu.

Riešenie: Ak ste si všimli škody spôsobené stromami alebo po extrémnom počasí, mali by ste vyhľadať pokrývača, aby škody skontroloval. Poskytne vám odborný posudok o tom, aké rozsiahle je poškodenie, a vypracuje cenovú ponuku na jeho odstránenie.

Určite vás poteší, že niektoré poisťovne v rámci poistenia domu kryjú aj škody na streche spôsobené stromami – musíte sa však informovať vo svojej poisťovni, pretože nie všetky poistenia sa vzťahujú na podobné škody za každých okolností.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Ako pokrývač môžete škodám spôsobeným stromami alebo extrémnym počasím zabrániť len málokrát – s výnimkou výberu kvalitných materiálov a pevných strešných okien! Ak si všimnete stromy, ktoré by mohli v budúcnosti predstavovať nebezpečenstvo, mali by ste majiteľa domu na túto skutočnošt upozorniť!

Riešenie: Stromy môžu spôsobiť rôzne škody, takže bude záležať na konkrétnom prípade, čo budete musieť urobiť v rámci prevencie. Samozrejme, vždy sa začne prehliadkou strechy a posúdením poškodenia. Po tomto môžete majiteľovi domu predložiť čo najpresnejšiu cenovú ponuku na odstránenie problému.

Mali by ste mať jasno v tom, čo tento problém spôsobilo, aby majiteľ domu mohol podľa možnosti urobiť všetko pre to, aby sa v budúcnosti neopakoval.

Späť na začiatok

4. NAHROMADENIE VODY

Na streche by sa nemala zhromažďovať voda. Namiesto toho by konštrukcia strechy mala odvádzať dažďovú vodu do odkvapových žľabov. Ak sa na vašej streche hromadí voda, zvyšuje sa tým hmotnosť, ktorú musí strecha uniesť, a budova je tak vystavená väčšiemu tlaku, než na aký bola navrhnutá. Zhromažďovanie vody taktiež zvyšuje riziko presakovania vody cez ochrannú vrstvu strechy do vašej budovy.

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Ak si staviate vlastný dom, vyhnite sa výberu plochej strechy, najmä ak žijete v krajine s veľkým množstvom zrážok. Ak sa rozhodnete pre plochú strechu, poraďte sa s vašim architektom o vhodnom odvodnení.

Riešenie: Ak si všimnete, že sa na streche hromadí voda, kontaktujte odborníka, ktorý posúdi, prečo k tomuto problému dochádza.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Väčšina problémov s hromadením vody súvisí s konštrukciou. Je dôležité inštalovať strechy so správnym sklonom, aby umožňovali odtok vody, hoci existujú aj iné dôvody ako sklon, prečo sa voda môže zhromažďovať. Ak pri inštalácii strechy zbadáte potenciálny problém, konzultujte svoje plány s architektom a ponúknite svoj odborný názor.

Riešenie: Ak sa na vás obráti zákazník s problémom hromadenia vody, pokúste sa najprv zistiť, prečo sa voda hromadí. Riešenie je možné len vtedy, ak zistíte, či ide o problém s projektom, alebo pramení z inej cesty. Napríklad, keď sa poškodí izolácia strechy prostredníctvom gumového membránu, môže to viesť k nahromadeniu vody.

Späť na začiatok

5. PROBLÉMY S PODBITÍM

Podbitie vytvára tesnenie okolo prvkov na streche, ako sú napríklad okná, aby sa zabránilo vnikaniu vody do budovy. Problémy s podbitím, napríklad poškodenie alebo zlá inštalácia, pravdepodobne povedú k únikom počas dažďa. Ide o pomerne častý problém so strešnou krytinou, najmä ak je podbitie staré.

 

Corrugated flashing on a roof

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Vyberte si spoľahlivých zhotoviteľov so skúsenosťami a dobrými recenziami. Skúsení zhotovitelia vám budú schopní poskytnúť správne podbitie a zabezpečiť jeho správnu inštaláciu.

Riešenie: Ak máte problémy so zatekaním strešných okien, obráťte sa buď na špecialistu na strešné krytiny, alebo na špecialistu na strešné okná. Budú schopní posúdiť oplechovanie a zistiť, či sa vyskytli nejaké problémy.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Uistite sa, že používate správne podbitie pre daný typ strechy a okna, napríklad bridlicové podbitie pre bridlicové strechy. Univerzálne podbitie je skvelé pre vlnité strechy z rôznych typov materiálov.

Riešenie: Ak zákazník si všíma zatekanie okolo niektorého prvku strechy, napríklad okna, skontrolujte, či nie je podbitie poškodené alebo či nedošlo k chybe pri montáži.

Späť na začiatok

6. DIERY A PRENIKANIA

Hoci nejde o najčastejší problém so strešnou krytinou, pri extrémnych poveternostných podmienkach alebo pri nečistotách, ktoré vietor rozfúka, môže dôjsť k prerazeniu strešnej krytiny a prenikaniu cez ňu. Zatiaľ čo si padajúci konár stromu a následne poškodenie strechy zvyčajne všimnete, niekedy môže byť poškodenie skrytejšie.

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Hoci môžete stromy orezávať, môžete urobiť len málo v záujme toho, aby ste úplne zabránili poškodeniu strechy extrémnym počasím. Snažte sa udržiavať svoju strechu čistú a vo vhodnom stave.

Riešenie: Ak po extrémnom počasí spozorujete zatekanie, je pravdepodobné, že došlo k poškodeniu strechy z tohto dôvodou. Kontaktujte pokrývača, aby situáciu skontroloval.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Okrem výberu kvalitného materiálu môžete spraviť len málo proti tomu, aby extrémne počasie zasiahlo strechy. Napríklad všetky strešné okná Dakea majú tvrdené vonkajšie sklo, ktoré pomáha predchádzať poškodeniu v dôsledku extrémnych výkyvov počasia.

Riešenie: Najlepšie riešenie vždy závisí od konkrétneho problému. Niekedy môže byť potrebná oprava jednotlivých častí strechy. Ak je poškodenie extrémne a strecha je stará, môže byť z dlhodobého hľadiska nákladovo efektívnejšie odporučiť výmenu strechy.

Späť na začiatok

7. PROBLÉMY S IZOLÁCIOU

Až 85 % tepla v dome sa stráca cez podkrovie, preto je izolácia dôležitá! Ak sú s izoláciou problémy, dom bude mať nižšiu energetickú triedu a jeho vykurovanie bude drahšie.

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Ak uskutočňujete rekonštrukciu podkrovia, nezabudnite sa o izolácii poradiť s architektom alebo staviteľmi. Uvedomte si tiež, že šliapanie na izoláciu alebo ukladanie škatúľ na vrch izolácie ju stlačí a časom zníži jej účinnosť.

Riešenie: Na izoláciu vášho domu nie je nikdy neskoro. O najlepšom riešení pre váš dom sa poraďte s firmou, ktorá sa venuje izolácii, alebo so svojím dodávateľom strešnej krytiny.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Preskúmajte rôzne možnosti, ktoré má majiteľ domu k dispozícii na izoláciu úložných podkrovných priestorov alebo podkrovných miestností. Takto môžete poskytnúť najlepšie rady a odporúčania pre dom vášho zákazníka.

Riešenie: Bežné problémy s izoláciou sú zhutnenie a zníženie tepelného odporu (R) postupom času. Pokiaľ toto nastane, je najlepšou možnosťou výmena izolácie.

Späť na začiatok

8. VETRANIE

Častým problémom strešnej krytiny je nedostatočné vetranie. Vzduch pomáha regulovať vlhkosť a teplotu konštrukcie strechy a okrem iného zabraňuje tvorbe plesní.

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: V neobývaných podkrovných miestnostiach zvážte inštaláciu svetlíka. Ten pomáha zabezpečiť vetranie.

Riešenie: Ak zistíte, že je vaše podkrovie vlhké, môžete mať problém s vetraním. Kontaktujte odborníka, ktorý vám pomôže diagnostikovať problém.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Zabezpečte, aby strechy mali rozstup pri základe (pri podhľadoch) a na vrchole (pri hrebeni), ktorý zabezpečí vetranie. Ak prestavujete alebo budujete podkrovnú miestnosť, nainštalujte otvárateľné strešné okná.

Riešenie: Ak má zákazník problémy s vetraním v podkroví, konzultujte s ním možnosť inštalácie strešného okna. Tie podporujú pasívne vetranie, ale dajú sa otvoriť aj na aktívne vetranie.

Späť na začiatok

9. ZMRŠŤOVANIE MEMBRÁNY

Ochranná membrána, ktorá sa nachádza pod strešnými škridlami, sa môže pri pôsobení UV žiarenia (prítomného v slnečnom svetle) zmršťovať. Ak sa strešné škridle odťahujú od strechy, môže to byť znakom toho, že sa membrána zmršťuje.

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Údržba strechy je najlepším spôsobom, ako tomuto problému zabrániť, vrátane výmeny chýbajúcich alebo poškodených škridiel.

Riešenie: Ak si myslíte, že sa membrána na vašej streche zmršťuje, kontaktujte pokrývača, aby situáciu odborne posúdil.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Nie všetky materiály membrány sa zmršťujú, takže výber kvalitných materiálov môže pomôcť predísť tomuto problému.

Riešenie: Ak sa membrána zmrštila, bude ju pravdepodobne potrebné vymeniť.

Späť na začiatok

10. ZABLOKOVANÉ ODVODNENIE

Zablokovanie odvodnenia a žľabov sú zvyčajne spôsobené lístím, nánosom machu alebo iných nečistôt. Častým problémom je ich zablokovanie, čo vedie k nahromadeniu vody alebo k jej zhromažďovaniu na miestach, ktoré túto záťaž nedokážu zvládnuť!

Roof guttering in rain

Prevencia: Ako majiteľ domu by ste si mali žľaby čistiť sami alebo si ich dať pravidelne čistiť – ideálne dvakrát ročne.

Riešenie: Ak sú vaše žľaby už zablokované, musíte ich dať vyčistiť!

Späť na začiatok

11. ÚDRŽBA

Väčšina častých problémov so strešnou krytinou sa začína ako nepatrná chyba, ale tým, že si ich nevšimnete alebo ich neriešite, sa ich oprava stáva nákladnejšou. Nesprávna údržba je preto jedným z najväčších problémov!

POKYNY PRE MAJITEĽOV DOMOV:

Prevencia: Pravidelne kontrolujte strechu a hľadajte chýbajúce alebo rozbité škridly, nánosy machu atď.

POKYNY PRE POKRÝVAČOV:

Prevencia: Pri práci so zákazníkom mu doporučte, aby pravidelne kontroloval svoju strechu a poskytnite mu tipy na údržbu.

Späť na začiatok

Toto je 11 najčastejších problémov strešných krytín, ale existujú aj ďalšie! Ak ste majiteľom domu a máte problém so strechou, vždy by ste mali vyhľadať odborníka, aby situáciu posúdil.

Súvisiace články

Profesionáli Rooflight Size

SPRIEVODCA VEĽKOSŤOU STREŠNÝCH OKIEN: ZÍSKANIE IDEÁLNEJ VEĽKOSTI OKNA

Pri stavbe nového domu alebo pri prestavbe podkrovia má správna veľkosť strešného okna veľký vplyv na výsle... čítaj viac

Profesionáli

NÁJDITE NAJLEPŠIE ŽALÚZIE PRE VÁŠHO ZÁKAZNÍKA

Máme pre vás dokonca aj konfigurátor príslušenstva, ktorý vám pomôže rozhodnúť sa pre správnu veľkosť prísl... čítaj viac

DAKEA NOVINY

Ste profesionálny montážnik, dodávateľ alebo staviteľ domu? Zaregistrujte sa na odber našich DAKEA Novín ešte dnes, aby ste sa ako prví dozvedeli o nových produktoch, propagačných akciách a exkluzívnych ponukách.

V prípade všetkých Vašich ďalších otázok vyplňte náš kontaktný formulár na našej webovej stránke.