POLITIKA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Našim cieľom je, aby kvalitné strešné okná boli viac cenovo dostupné. Dbáme o spokojnosť profesionálov s kvalitou našich výrobkov. Presahujeme ich očakávania, dodávajúc najlepšie výrobky s bezkonkurenčným pomerom kvality a ceny

POLITIKA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Posledná aktualizácia 8. júla 2019

ÚVOD

Môžeme používať súbory cookies, navigačné signály, sledovacie pixle a iné technológie sledovania počas ovárania našich webových stránok na webovom sídle www.dakea.sk, vrátane všetkých iných mediálnych foriem mediálnych kanálov, webových stránok pre mobilné zariadenia alebo pre mobilné aplikácie, ktoré sú s nimi späté alebo ktoré sú k nim pripojené (spoločne len „Stránka“), aby sme mohli prispôsobiť Stránku a zlepšiť kvalitu jej používania.

Vyhradzujeme si právo zavádzať zmeny v tejto Politike používania súborov cookies v ľubovoľnom čase a z ľubovoľného dôvodu. O všetkých zmenách budeme informovať prostredníctvom aktualizovania dátumu „poslednej aktualizácie“ tejto Politiky používania súborov cookies . Všetky zmeny alebo úpravy nadobúdajú účinnosť po zverejnení aktualizovanej Politiky používania súborov cookies na webovej stránke, a používateľ sa zrieka svojho práva dostávať špeciálne oznámenia o takýchto zmenách alebo úpravách.

Odporúčame, aby ste túto Politika používania koláčikov pravidelne kontrolovali, aby ste poznali jej aktuálnu verziu. Uznáva sa, že používateľ bol informovaný, zaväzuje sa dodržiavať a prijíma zmeny v každej zmenenej Politike používania koláčikov ďalším používaním Stránky po zverejnení zmenenej Politiky používania koláčikov.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Súbor cookies je rad informácií, ktorý priraďuje používateľovi jedinečný identifikátor, ktorý uchovávame na jeho počítači. Webový prehliadač používa tento jedinečných identifikátor zakaždým, keď používateľ zasiela dopyty na Stránku. Používame súbory cookies na Stránke, aby sme okrem iného sledovali používanie služby používateľom, zapisovali informácie o registrácii, zapisovali preferencie používateľa, ponechávali používateľa prihláseného na Stránke, uľahčovali procedúry nákupu a sledovali návštevnosť Stránky. Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom sa Stránka používa, a tiež zlepšujú kvalitu používania Stránky používateľmi.

TYPY SÚBOROV COOKIES

Pri návšteve Stránky sa môžu používať nasledujúce typy súborov cookies:

Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookies na počítači používateľa umiestňujú poskytovatelia reklám a reklamné servery s cieľom zobrazovať reklamy, ktoré budú pre daného používateľa pravdepodobne najzaujímavejšie. Tieto súbory cookies umožňujú poskytovateľom reklamy a reklamným serverom zhromažďovať informácie o návštevách používateľa na Stránke a na iných webových stránkach, zmeniť reklamy zobrazované na konkrétnom počítači, a tiež na sledovanie, ako často bola daná reklama prezeraná a kým. Tieto súbory cookies sú späté s používateľom, a nezbierajú žiadne osobné údaje používateľa.

Analytické súbory cookies

Analytické súbory cookies sledujú spôsobom, akým sa používatelia dostali na Stránku, a tiež ich interakcie a pohybovanie sa po Stránke. Tieto súbory cookies nás informujú, ktoré funkcie Stránky fungujú najlepšie, a ktoré môžu byť zlepšené.

Naše súbory cookies

Naše súbory cookies sú „súbory cookies prvej kategórie“ a môžu mať stály alebo dočasný charakter. Sú to nevyhnutné súbory cookies, bez ktorých Stránka nebude fungovať správne alebo nedokáže zabezpečiť isté funkcie a činnosti. Niektoré z nich sa dajú ručne vypnúť v nastaveniach daného prehliadača, avšak môže to ovplyvniť funkčnosť Stránky.

Personalizačné súbory cookies

Personalizačné súbory cookies sa používajú na rozpoznávanie vracajúcich sa používateľov Stránky. Tieto súbory cookies používame na registrovanie histórie prehliadanie, navštevovaných stránok, ako aj nastavení a preferencií používateľa pri každej návšteve Stránky.

Bezpečnostné súbory cookies

Bezpečnostné súbory cookies pomáhajú identifikovať a predchádzať bezpečnostným hrozbám. Tieto súbory cookies používame na autentifikáciu používateľov a na ochranu údajov používateľov pred neoprávnenými osobami.

Manažérske súbory cookies

Manažérske súbory cookies sa používajú na udržiavanie identity používateľa alebo relácie na Stránke tak, aby daný používateľ nebol neočakávanie odhlásený, a aby sa zachovali všetky informácie, ktoré používateľ zadal. Tieto súbory cookies sa nedajú deaktivovať individuálne, avšak v danom webovom prehliadači sa dajú deaktivovať všetky súbory cookies.

Súbory cookies externých subjektov

Súbory cookies externých subjektov môžu byť uložené na počítači používateľa pri otváraní Stránky spoločnosťami, ktoré poskytujú určité služby, ktoré ponúkame. Tieto súbory cookies umožňujú externým subjektom zbierať a sledovať isté informácie o používateľoch. Takéto súbory cookies sa dajú ručne deaktivovať v nastaveniach daného prehliadača.

KONTROLA SÚBOROV COOKIES

Väčšina webových prehliadačov má predvolene aktivované používanie súborov cookies. Avšak používateľ môže odstrániť alebo odmietnuť (zablokovať) používanie súborov cookies v nastaveniach daného webového prehliadača. Avšak pripomíname, že môže to ovplyvniť dostupnosť a funkčnosť Stránky.

Ak chcete získať bližšie informácie o tom, akým spôsobom sa súbory cookies dajú kontrolovať, skontrolujte nastavenia daného webového prehliadača alebo zariadenia, akým spôsobom sa dajú kontrolovať alebo odmietať súbory cookies, alebo otvorte nasledujúce odkazy:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Android (Chrome)

Blackberry

Iphone or Ipad (Chrome)

Iphone or Ipad (Safari)

Okrem toho môžete odmietnuť niektoré súbory cookies externých subjektov s použitím nástroja, ktoré dodáva Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool.

INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Okrem súborov cookies, na Stránke môžeme používať navigačné signály, pixlové ukazovatele a iné sledovacie technológie, aby sme mohli prispôsobiť Stránku a zlepšiť kvalitu jej používania. „Navigačný signál” alebo „pixlový ukazovateľ” je malý objekt alebo obraz integrovaný na webovej stránke alebo v emailovej správe. Sú určené na sledovanie počtu používateľov, ktorí navštívili jednotlivé stránky a prehliadali emailové správy, ako aj na získavanie iných štatistických údajov. Hromadia iba obmedzený súbor údajov, takých ako číslo koláčika, dátum a čas otvorenia stránky alebo emailovej správy, ako aj opis stránky alebo emailovej správy, na ktorej sa nachádzajú. Navigačné signály a pixlové ukazovatele sa nedajú odmietnuť (zablokovať). Avšak dá sa obmedziť ich používanie, kontrolujúc koláčiky, ktoré s nimi interagujú.

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bližšie informácie o tom, akým spôsobom využívame informácie zhromaždené súbormi cookies a inými sledovacími technológiami, nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov a súkromia, ktorá je zverejnená na Stránke. Táto Politika používania súbor cookies je súčasťou a je integrovaná do našej Politiky ochrany osobných údajov a súkromia. Používajúc Stránku, používateľ súhlasí s touto Politikou používania súborov cookies, ako aj s našou Politikou ochrany osobných údajov a súkromia.

OBRÁŤTE SA NA NÁS

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto Politiky používania súborov cookies, obráťte sa na nás:

Altaterra Kft.

Malom köz 1.

HU-9431 Fertőd

Hungary

marketingsupport@altaterra.eu

DAKEA NOVINY

Ste profesionálny montážnik, dodávateľ alebo staviteľ domu? Zaregistrujte sa na odber našich DAKEA Novín ešte dnes, aby ste sa ako prví dozvedeli o nových produktoch, propagačných akciách a exkluzívnych ponukách.

V prípade všetkých Vašich ďalších otázok vyplňte náš kontaktný formulár na našej webovej stránke.