majiteľov domov

AKO ODSTRÁNIŤ KONDENZÁCIU NA OKNÁCH

Kondenzácia na oknách sa môže vyskytovať či už v úplne nových bytoch, ako aj na terasách postavených vo viktoriánskom slohu. Je dôležité riešiť problém kondenzácie už pri jej vzniku – a zohľadniť ho už pri plánovaní novej budovy, aby sa neskôr ušetrili značné náklady. Spoločnosť Dakea a jej odborníci na strešné okná a svetlíky dokonale vedia, ako zabrániť kondenzácii na oknách.

ČO SPÔSOBUJE KONDENZÁCIU NA OKNÁCH?

Voda sa vždy nachádza vo vzduchu ako plyn. Ku kondenzácii vody na oknách dochádza vtedy, keď sa táto vodná para mení na kvapalinu. Ak je vo vzduchu viac vlhkosti, alebo pokiaľ je sklo na oknách obzvlášť studené, zvyšuje to pravdepodobnosť vzniku kondenzácie.

Dva kľúčové faktory, ktoré spôsobujú kondenzáciu na oknách, sú:

 1. (príliš vysoká) vlhkosť vzduchu
 2. (príliš nízka) teplota vnútorných priečok, ako sú napríklad okná

Keď sa tieto podmienky skombinujú a dosiahnu tzv. rosný bod, dochádza ku kondenzácii.

Koľko vlhkosti je vo vzduchu?

Zloženie typického vzduchu je znázornené na nasledujúcom grafe. Vodná para vo vzduchu patrí do kategórie OSTATNÉ a tvorí 0,2-4 % vzduchu. Medzi ďalšie plyny v tejto kategórii patria vzácne plyny, ako napríklad hélium; bežné plyny, ako napríklad metán, vodík, oxid a oxid dusný; iné častice ako napríklad pôdny prach a mikroorganizmy; a látky vznikajúce pri ľudskej činnosti, ako napríklad prachové častice z oblečenia.

A pie chart showing moisture in the air

V podmienkach, v ktorých bežne žijeme, závisí množstvo vodnej pary vo vzduchu najmä od teploty vzduchu. Teplejší vzduch absorbuje viac vody ako studený vzduch. To znamená, že v 1 m³ vzduchu pri teplote 20⁰C je maximálna kapacita vody 17,3 g/m³. Naopak, keď ohrejeme 1 m³ vzduchu na 30 °C, vzduch absorbuje oveľa viac vody, a to až do hodnoty 31,9 g/m³.

V každodennej praxi to znamená, že kondenzácia vody na oknách sa zhoršuje, ak je vzduch studený a nedokáže zadržať toľko vody. Prípadne to môže byť problém aj vtedy, ak sú nároky na to, koľko vody vzduch zadrží, príliš vysoké, napríklad pri varení vody alebo pri pare vznikajúcej počas sprchovania. Toto je príklad dvoch miestností (kuchyne a kúpeľne), v ktorých ľudská činnosť zvyšuje riziko kondenzácie v dôsledku vlhkosti vzduchu.

Napriek tomu stále existujú riešenia na zníženie kondenzácie na oknách v kuchyni a kúpeľni, a to aj v prostredí, kde sa dá urobiť len málo pre zníženie základných činností, ktoré spôsobujú zvýšenie vlhkosti vzduchu.

TEPLOTA

Ako už bolo spomenuté, teplota zohráva pri vzniku kondenzácie na oknách veľkú úlohu. Možno ste si všimli, že kondenzácia na oknách je oveľa častejšia počas chladnejších mesiacov, napríklad na jeseň a v zime.

Kondenzácia je proces, pri ktorom sa plynná voda ochladzuje a stáva sa tekutou. To znamená, že teplý vzduch, ktorý obsahuje vlhkosť, musí prísť do kontaktu s niečím, čo ho ochladí. V chladnejších mesiacoch má sklo okien oveľa nižšiu teplotu. Stačí, aby pri kontakte vzduchu s oknom došlo ku kondenzácii vlhkosti, ktorá je prítomná vo vzduchu.

Tieto dva faktory, vlhkosť vzduchu a teplota, priamo ovplyvňujú rosný bod a spôsobujú kondenzáciu. Kontrola vlhkosti vzduchu a teploty vám preto umožní znížiť kondenzáciu.

VETRANIE & KONDENZÁCIA VLHKOSTI NA OKNÁCH

 

Vlhkosť vzduchu v budove sa stáva príliš vysokou, keď gravitačné (alebo "pasívne”) vetranie neexistuje alebo funguje neefektívne. Ak v miestnosti nie je účinné vetranie, vzduch spotrebovaný užívateľmi počas životných procesov (dýchanie, varenie, umývanie atď.) sa stáva čoraz vlhkejším a nakoniec kondenzuje. Vzduch začne zvlhčovať steny, a to najmä rohy, miesta v blízkosti dverí a okien. Po určitom čase sa na týchto miestach objavia plesne a huby.

 

Je zaujímavé, že 4 priemerní užívatelia bežnej domácnosti vyprodukujú za 24 hodín 10 až 15 litrov vody! To dokazuje dôležitosť účinného vetrania v domácnosti na kontrolu takejto vlhkosti.

 

Pri účinnom vetraní sa použitý vzduch odčerpáva a do miestnosti sa dostáva čerstvý vzduch. Čerstvý vzduch obsahuje viac kyslíka a je chladnejší, čo znamená, že pri ohrievaní bude schopný absorbovať novú vlhkosť vytvorenú v budove, ktorá bude následne odčerpaná systémom vetrania.

Two side by side open roof windows in a bathroom

Identifikácia nesprávneho vetrania

 

Na nedostatočne účinné vetranie zvyčajne poukazuje kondenzácia, ktorá sa objavuje na vnútornom povrchu vonkajších obkladov. Je to spôsobené tým, že tlak vzduchu vo vnútri budovy je vyšší ako tlak vonkajšieho okolia. V tejto situácii si ohriaty vzduch hľadá medzery, do ktorých by sa mohol rozšíriť, a pokiaľ vetranie je nevhodné, uniká cez okenný difúzor.

 

Difúzor, ako už názov napovedá, slúži na prívod čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia, čo však funguje len vtedy, ak máte účinný gravitačný systém vetrania. Difúzor nenahrádza gravitačné vetranie; jeho účelom je privádzať čerstvý vzduch z vonku do miestnosti so zatvoreným oknom. Pri difúzore by mal byť jediný smer pohybu vzduchu z vonkajšieho prostredia do vnútra miestnosti, ale pri nedostatočnom vetraní si vzduch vynúti, aby to fungovalo opačne. To sa prejaví kondenzáciou na vonkajšom plášti budovy (pozri obrázok).

Condensation on external cladding

ZLEPŠENIE VETRANIA PRE BOJ PROTI KONDENZÁCII

V takejto situácii by sa mali do domu doplniť lepšie systémy vetrania. Často je tak najlepšie urobiť v kombinácii s inými riešeniami proti kondenzácii na oknách, aby sa maximalizovala účinnosť.

V prípade, že gravitačné vetranie síce funguje, ale vetranie je stále potrebné zlepšiť, na komín domu by sa mal nainštalovať zosilňovač vetrania.

ĎALŠIE PRÍČINY KONDENZÁCIE

Ku kondenzácii na okne alebo inej priečke môže dôjsť aj vtedy, keď:

 • pod priečkou nie je vykurovacie teleso
 • sadrokartónová doska je nesprávne umiestnená pod alebo nad oknom
 • miestnosť je celkovo nedostatočne vykurovaná

Ak je miestnosť nedostatočne vykurovaná, dochádza k nadmernému nasýteniu plynnou vodou, pretože vzduch dokáže udržať menej vlhkosti. Vlhkosť v nevykurovanej miestnosti bude už vtedy o niečo vyššia ako v normálnej miestnosti. Keď sa potom vnútorný vzduch dostane do kontaktu s chladným povrchom izolácie, napríklad okennou tabuľou, spôsobí nadmernú kondenzáciu.

V prípade dlhodobých mrazov a absencie vykurovacieho telesa pod oknom sa vnútorná okenná tabuľa začne postupne ochladzovať a dodatočne ochladzuje vzduch vo svojom okolí. Ochladzovaním vzduchu v okolí okna začne kondenzovať voda vo vzduchu.

Problémy s izoláciou môžu spôsobovať zle nainštalované sadrokartónové dosky v dôsledku problémov so suchým obkladom. Tým sa samotná miestnosť a priečky stávajú chladnejšími, čo zvyšuje riziko kondenzácie.

Effect of ventilation on condensation

RIEŠENIA PRE ODSTRÁNENIE KONDENZÁCIE NA OKNÁCH

Z vyššie uvedeného vyplýva niekoľko kľúčových riešení, ako zastaviť kondenzáciu na oknách:

 • Zabezpečenie vhodného systému vetrania
 • Udržiavanie tepla v miestnostiach zabezpečením správnej izolácie
 • Zabudovanie vykurovacích telies pod priečky

Existujú aj opatrenia, ktoré môžu obyvatelia domov prijať na zníženie kondenzácie:

 • Sušte oblečenie vonku alebo pomocou sušičky, pokiaľ je to možné
 • Otvorte okná v miestnostiach, v ktorých dochádza ku kondenzácii, aspoň na 10 minút denne
 • Používajte termostat na udržiavanie tepla v domácnosti

Existujú však aj ďalšie riešenia, ako zastaviť kondenzáciu na oknách a predchádzať jej:

V uvedených prípadoch je najlepším riešením opraviť nesprávne nainštalované sadrokartónové dosky alebo systémy vykurovania a (v závislosti od možností nehnuteľnosti) pridať ďalšie vykurovacie telesá.

Okná

 

Kondenzácia na oknách nie je priamo vadou samotného okna, ale príznakom nesprávneho využívania miestnosti, dizajnových chýb alebo chýb v konštrukcii (alebo kombináciou všetkých týchto faktorov). Nekvalitné okná alebo montáž okien však môžu mať vplyv na vetranie a izoláciu miestnosti, čo vedie k problémom s kondenzáciou. Preto by sa kvalita okien mala zohľadniť pri riešení problémov s kondenzáciou alebo pri navrhovaní domov s nižším rizikom kondenzácie.

 

Napríklad staršie domy, ktoré majú ešte stále jednoduché zasklenie, by určite privítali výmenu týchto okien za dvojité. Tým by sa mala zlepšiť izolácia v obydlí, čo by uľahčilo udržiavanie tepla, a tým by sa znížila kondenzácia.

Window with condensation

STREŠNÉ OKNÁ

Inštalácia strešného okna môže výrazne znížiť riziko vzniku kondenzácie, najmä v kuchyniach a kúpeľniach. Strešné okná poskytujú dodatočný zdroj svetla a pri výbere správneho strešného okna je riziko vzniku problémov s kondenzáciou nižšie ako pri štandardných oknách. Sústreďte sa na nasledujúce parametre:

 • Odolnosť voči vlhkosti – táto pridaná vlastnosť rieši problémy, ktoré vznikajú vo vlhkom prostredí kuchýň a kúpeľní, čo znižuje riziko kondenzácie.
 • Trojité zasklenie – trojité sklá majú lepšiu hodnotu súčiniteľa U, ktorý znižuje tepelné straty a uľahčuje udržanie tepla v miestnosti.
 • Vylepšená izolačná konštrukcia – napríklad plynný argón medzi vrstvami skla, keďže udržiavanie tepla v miestnosti znižuje riziko kondenzácie
 • PVC rámy – na rozdiel od drevených rámov je PVC oveľa odolnejšie voči plesniam, ktoré môžu vzniknúť v prostredí s vysokou vlhkosťou

Vyskúšajte rad strešných okien Dakea Better Energy PVC, ktorý ponúka všetky vyššie uvedené vlastnosti a je ideálny pri prevencii kondenzácie v kuchyniach a kúpeľniach.

PVC window to reduce condensation

ZLEPŠENIE VETRANIA

Vzduchové ventily sú nevyhnutnou súčasťou každého mechanického ventilačného systému. Ich inštalácia v obydlí umožňuje odvádzať vzduch z miestnosti do ventilačného potrubia. Možno ich nastaviť podľa špecifických požiadaviek na vetranie budovy.

Stojí za zmienku, že pokiaľ v kuchyni alebo kúpeľni nemáte systém odsávania, bude to mať veľký význam. Ich inštalácia môže stáť približne 400 GBP, avšak pomôžu odstrániť vzduch bohatý na vlhkosť, ktorý vzniká v dôsledku varenia alebo sprchovania, a nahradiť ho čerstvým vzduchom.

Nad okná možno pridať vetracie otvory, ktoré umožnia pohyb vzduchu v miestnosti a zabránia kondenzácii vlhkosti na okenných tabuliach.

Do miestností, ktoré majú problém kvôli nedostatočnému vetraniu, možno nainštalovať dierované tehly. Ide o tehly, ktoré umožňujú pohyb vzduchu, aby sa zlepšil gravitačný systém vetrania.

Otvárateľné strešné okná umožňujú odvádzanie vzduchu bohatého na vlhkosť (pretože teplý vzduch bohatý na vlhkosť bude stúpať vyššie do miestnosti) a zlepšujú vetranie.

Pri prestavbe podkrovia alebo podkrovných miestností sa okrem otvárateľných strešných okien môžu inštalovať aj strešné vetracie škridly alebo podhľady, ktoré podporujú pohyb vzduchu v miestnosti. Pri prestavbách podkrovia je často vysoké riziko vzniku plesní v dôsledku kondenzácie, pretože ich možno ťažko izolovať a vetrať. Pri výstavbe alebo prestavbe týchto miestností je nevyhnutné zabezpečiť vhodný systém vetrania.

Kondenzácia sa môže vytvárať a nachádzať aj v studených a teplých podkrovných miestnostiach. Ak sa vás tento problém týka, prečítajte si náš článok o tom, ako zatepliť podkrovnú miestnosť, ešte dnes.

Ak ste staviteľ domu alebo montážnik okien, preskúmajte kvalitné strešné okná a svetlíky od spoločnosti Dakea. Ponúkame fantastický sortiment vrátane okien ideálnych na boj proti kondenzácii. Ak ste majiteľ domu a hľadáte pomoc, obráťte sa na  svojho miestneho odborníka.

Súvisiace články

majiteľov domov Replacing a roof window

11 NAJČASTEJŠÍCH PROBLÉMOV STREŠNÝCH KRYTÍN (A ICH RIEŠENIA)

Spoločnosť Dakea dennodenne pracuje s profesionálnymi pokrývačmi a počas svôjho pôsobenia si osvojila množs... čítaj viac

Profesionáli Rooflight Size

SPRIEVODCA VEĽKOSŤOU STREŠNÝCH OKIEN: ZÍSKANIE IDEÁLNEJ VEĽKOSTI OKNA

Pri stavbe nového domu alebo pri prestavbe podkrovia má správna veľkosť strešného okna veľký vplyv na výsle... čítaj viac

DAKEA NOVINY

Ste profesionálny montážnik, dodávateľ alebo staviteľ domu? Zaregistrujte sa na odber našich DAKEA Novín ešte dnes, aby ste sa ako prví dozvedeli o nových produktoch, propagačných akciách a exkluzívnych ponukách.

V prípade všetkých Vašich ďalších otázok vyplňte náš kontaktný formulár na našej webovej stránke.